24 December 2014

CoC монголд

Clash of Clans эрчээ жинхэнэ авч байнаа. Сая Хосоо-той 2 үг сольсон чинь хүмүүс аймгаараа, байгууллагаараа, сургуулиараа клан үүсгэж байна гэх юм.

No comments:

Post a Comment