20 December 2014

Her

Black mirror таалагдсан бол энэ кино бас таалагдна. Хиймэл оюун ирээдүйд хүний амьдралд хэрхэн нөлөөлж болзошгүйг сайн дүрсэлж.

No comments:

Post a Comment