23 July 2014

Их бурхант. 3-р хэсэг

2014.05.23. Дорнод. Халхгол. Цувралын өмнөх дугаарууд: нэг, хоёр. Энэ сүүлчийнх нь.
Боржин чулуугаар хийгдсэн уран бүтээлүүд.
Хэвтээ Жанрайсаг.
Нүүрний хэсэг.
Өлмий.
Дээр байрлах бурхад.
Доор байрлах бурхад.
Дээрх гурван барималыг эгц хажуугаас нь харах юм бол ямарч зөрүү байхгүй нь мэдэгднэ. Нэг хэвээр цугтгасан мэт чулуугаар баримал урлана гэдэг чадвар шүү.

No comments:

Post a Comment