14 July 2014

Нэр хүндтэй ажил

В.Говорковын бүтээсэн "Культурно торговать - почетный труд!" (Соёлтой худалдаа - нэр хүндтэй ажил!) ухуулга хуудас. 
1949 он. Хэдэн арван жилийн турш ЗХУ даяар дэлгүүр хоршоодоор нь өлгөөтэй байсан плакат юм. Хэдэн сая хүнд хэлэх гэсэн зүйлээ далдуур шифрлэж хүргэж чадна гэдэг - гарцаагүй авъяас. Зөвхөн анхааралтай, анзааргатай нэгэн нь л эндээс зураачийн далд санааг олж харна.
Манай "Хульхин дээр цэцэг ургуулах" гэдэгтэй адил хэллэг орос хэлэнд бас бий. "Вешать лапшу на уши" гэх бөгөөд махчилж орчуулбал "чихэн дээр нь лапша өлгөх" болно. Хульхидах, худал хэлэх, хуурах г.м. бүхий л залилантай холбоотой утга санаа энд агуулагдна. Одоо дээрх плакатыг эргээд анхааралтай нэг хардаа.

No comments:

Post a Comment