Sunday, July 13, 2014

Гажилтгүй харах

Зурган дээр маскны хотгор талыг дүрсэлсэн байгаа. Гэвч ихэнх эрүүл хүмүүс гэрэл сүүдрийн байдлыг үл анзаарч гүдгэр тал байна гэж харах болно.
Хэдэн жилийн өмнө эрдэмтэд шизофренийгээр өвчилсөн хүний тархийг дээрх аргаар хуурах боломжгүйг тогтоосон ө.х. тэрбээр ямарч тохиолдолд хотгор, гүдгэрийг ялгах болно.

Маш цөөн тооны хүн бодит байдлыг ямарч гажилтгүй харах чадвартай бөгөөд энэ нь бараг 100% баталгаатай сэтгэцийн өөрчлөлтийг илтгэнэ.

No comments:

Post a Comment