13 July 2014

Монгол орноор

2011. Хагийн хар нуур.
2011. Хөвсгөл. Тариалан.
2011. Дархан-Уул. Орхон.
2011. Цэцээ-Гүн.
2012. Баян-Өлгий. Сагсай.
2013. Сүхбаатар. Дарьганга.
2014. Аглаг бүтээлийн хийд.
2012. Говь-Алтай. Эрээн нуур.
2014. Дорнод. Халхгол.
Ээ көк тэнгэр...

No comments:

Post a Comment