15 July 2014

7 буудал

Крумбах гэдэг Австрийн жижиг хот өөр өөр орны 7 алдартай архитекторыг урьж автобусны буудал зохион бүтээж өгөхийг хүсчээ. Хариуд нь энэ нутагт үнэгүй амарч болно гэжээ.

No comments:

Post a Comment