25 July 2014

Hole - Malibu

Бас нэг 90-ээд оны клип. Тодруулвал 1998 он. Саяхан Кортни Лав 50 нас хүрсэн. 1992 онд Курт Кобейн Малибуд хар тамхины нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэж байсан түүх дээр үндэслэсэн дуу.

No comments:

Post a Comment