19 July 2014

Wi-Fi

Wi-Fi гэдгийн Wi нь Wireless гэж буй нь ойлгомжтой. Харин Fi нь Fidelity гэж олон хүн боддог. Гэвч энэ нь эндүүрэл. Fi нь юу ч илэрхийлэхгүй, бас юуны ч товчлол биш. Зүгээр л утасгүй сүлжээ зохиогчид ганц Wi товчлолд нэг зүйл нэмэхгүй бол болохгүй гэж үзсэн юм. Hi-Fi гэдэг шиг.

No comments:

Post a Comment