16 July 2014

Гэрийн даалгавар

1939 онд америкийн математикч Джордж Данциг хичээл дээрээ хоцорч ирээд самбар дээр тэгшитгэлүүд бичээтэй байхаар нь гэрийн даалгавар гэж ойлгожээ. Тэгшитгэлүүд хэцүү байсан хэдий ч тэрбээр нухсаар байгаад бодсон байна. 
Тэгсэн, үнэн хэрэгтээ профессор багш сүүлийн олон жилийн турш бодолт нь олдохгүй байгаа статистикийн тэгшитгэлүүдийг самбар дээр бичсэн байж. Бодлогууд хэцүү байсан болохоор Данциг хугацаа жаахан хоцорч бие даалтын ажлаа өгсөн ба өөрийг нь загнах байх гэдэгт эргэлзэхгүй байснаа сүүлд дурьдсан байдаг.

No comments:

Post a Comment