09 September 2012

33!

Тоолуур: 0...4...29, 30, 31, 32.
33 гарчигтай пост нийтлэгднээ гэж хэлээгүй юу? :-)
80-аад оны слайдаас (эхний дугаар энд: тыц!
).33 жилийн турш дан сайн зүйл хийнэ гэж юу байхав. Муу зүйл бас хийсэн л байж таараа. Хэн нэгнийг дээрх 11750 гаруй хоногт гомдоосон бол уучилна биз.
Слабый - мстит, сильный - прощает, счастливый - незамечает.

No comments:

Post a Comment