25 April 2012

Hells Angels

Английн алдарт байк клабын гишүүдийн төрх. Царайнууд нь гайхалтай.
Дээрээсээ 5 дахь зурган дээр Гонжоо байна.

No comments:

Post a Comment