16 April 2012

Хөвсгөл. Арбулаг

2011.08.17-ны өдөр. Арбулагт удаан саатаагүй. Тиймээс ч зураг цөөн.
Засаг даргын тамгын газар. Хэцүү болсон барилга. Ард нь шинэ байшин барих юм гэсэн.
Хаяг нь.Тамгын газрын урд бичкээн модон индэр бий. Дэргэд нь туг зоох зориулалттай трубанууд.Андуураагүй бол сургуулийн биеийн тамирын заал.Хичээлийн байр.Эмнэлэг. Дотроо янзын цэвэрхэн байсныг хэлэх нь зүйтэй байх. Эхчүүдийн амрах байр нь мөн адил янзын цэвэрхэн.
Худаг.Халуун ус.

No comments:

Post a Comment