18 April 2012

Ачигчийн чадвар

"Мастерство не пропьешь!" ангилалын бичлэг. Гэхдээ монтаж ч юм билүү хэн мэдлээ.

No comments:

Post a Comment