09 April 2012

Өөрийгөө чагнах

Гадны дуу чимээний 99,99%-ийг шингээх чадвартай өрөө. Хэрэв энэ өрөөнд хүн ганцаараа хоцрох юм бол өөрөө дуу чимээний эх үүсвэр болж орхино. Зүрхний цохилт, гэдэс дугарах болон уушигны чимээ нь өөрт нь дуулдаж эхэлнэ. Харанхуйд хөдөлгөөнгүй суух юм бол хий зүйл үзэгдэж сонсогдож эхэлнэ. Хүн 45 минутаас илүү өөрийгөө чагнах чадваргүй.
Дэлгэрэнгүй: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2124581/The-worlds-quietest-place-chamber-Orfield-Laboratories.html

No comments:

Post a Comment