18 April 2012

Утас

Нийслэл. Улаанбаатарт хүн болсны хувьд хотдоо хайртай юу гэвэл хайртай.
Гэвч хот хүний төлөө байвал зүгээрсэн. Хүн тэнд тав тух, аюулгүй орчинг эд эс болгоноороо мэдэрч байх ёстой. Манайд юу байна? Алхам тутамд ноорхой, хогтой, халтуурдаж хийсэн, өнгө үзэмж муу, хүн алж бэртээж гэмтээхээр байгууламжууд л байна.
Энэ удаад
хотын өнгө үзэмжийн нэгээхэн хэсгийг авч үзье. Хотын өнгө үзэмжийг бузарлаж буй зүйлийн нэг нь кабель болон утаснууд юм. Цахилгаан, холбоо, троллейбусны г.м. бөөн утас нүдэнд өртнө.Троллейбусны шугамыг одоо яалтай ч билээ. Гэвч ядаж бусад утаснуудыг газар доогуур, нүднээс далд явуулах хэрэгтэй байна. Хүний төлөө гэсэн сэтгэлээр хотуудаа хөгжүүлж буй орнуудад ямартаа ч утаснаасаа ангижирсан байдаг. Жишээ болгож Копенгагены гудамжууд:Ногоон байгууламж, замын хэвтээ тэмдэглэгээ болон хязгаарлах шугам, нийтийн тээврийн зогсоол зэргийг нь байг гэхэд гэрэлтүүлгийн шонгуудыг нь харах хэрэгтэй. Бүх монтаж - газар доогуур.
Нэмэх хасахыг нь дэнсэлвэл троллейбусаасаа трамвай илүү ирээдүйтэй унаа. Хотын төвөөр трамвай болж явсан цуваа зарим хэрчмүүдэд газар доогуур орж метро болдог бүтэц яагаад байж болохгүй гэж.

No comments:

Post a Comment