Sunday, November 15, 2015

It wasn't me

Нацистуудын концлагериудад ажиллаж байсан хүмүүсийг дайны дараа байцаахад тэд юу гэдэг байсныг мэдэх үү? Товчхондоо:
- Чи хоригдлуудыг лагерт хүргэдэг байсан биз?
- Авчирдаг байсан, гэхдээ үхлийн лагерь гэдгийг нь би мэдээгүй. Дайны дараа л мэдсэн.
- Хүмүүсийг гаазын камерт оруулж байсан чинь батлагдсан.
- Юу гэж дэ! Би тэднийг нийтийн халуун усны газарт л хүргэж өгдөг байсан. Гаазын камер гэж мэдээгүй.
- Битгийн худлаа мэлз! Эцсийн эцэст чи гаазын кран нээж байсан шүү дэ!
- Тэр кранаар хорт хий нээдэг гэдгийг тухайн үед би яаж мэдэх юм?! Надад эргүүлэх тушаал өгсөн, би тушаал л гүйцэтгэсэн.
Өөрөөр хэлбэл хэн ч юуны ч хариуцлага хүлээхгүй. Бүгд илүү дутуу асуулт тавилгүй үүрэг даалгавар л биелүүлж байсан гэж өөрийгөө зөвтгөдөг. Энэ талаас нь авч үзвэл нацистууд гайхалтай үр дүнтэй, зохион байгуулалттай систем бүтээж чадсан байгаа юм.

No comments:

Post a Comment