Friday, November 20, 2015

Цасан дээр, цаасан дээр...

Дүрслэх урлаг өрхийн хүрээнд цувралаас.

No comments:

Post a Comment