26 May 2015

Сүм хийдийн тооллого

Нийслэлийн статистикийн газрын сайтаар зугаалж яваад сонирхолтой тооллоготой таарав: http://sumhiid.ubstat.mn/

Улаанбаатар хотод 372 тооны шашны байгууллага байрладаг юм байна. Христийн шашин л гэхэд протестант, евангелист, методист, баптист, еховагийн гэрчүүд, үнэн алдартан, мормон, адвентист, пентикост, уэспин, просбитериан, пропетриан г.м. урсгалаараа ялгарч байна. Католикуудыг тусдаа авч үзээд энэ шүү дэ.
Мэдээллийг газрын зураг болон хүснэгтээс харж болно. Хэрэгтэй зүйл хийсэн байна шүү. 100-аад жилийн дараа ашиглагдна: суннит террорист гэрээс нь хамгийн ойр орших христийн сүмийг олж ядаад байх зүйлгүй боллоо.

No comments:

Post a Comment