09 May 2015

300 болон 782 мянга

Блогийн нүүр хуудсан дахь тоолуур 300 мянгын босго давж.
Гэхдээ энэ юу ч биш. Blogger-ын өөрийнх нь тоолуух 782 мянга дээр тууж явна.

No comments:

Post a Comment