09 May 2015

Моя Великая Война (1 фильм)

Дайн бол дайн. Дайны тухай хэн юу ч ярьж болно, гэвч тэрхүү дайнд оролцсон хүн л бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлж чадна. Уран сайхны баатарлаг эрчүүдтэй кино үзэхийн оронд ийм дурдатгалуудыг сонсох нь илүү ач тустай гэж бодож байна.

No comments:

Post a Comment