14 May 2015

Хамгаалах бөглөө

Том аалзны нуруун дээр жижиг аалз байгааг харсан уу? Herennia multipuncta зүйл, жижиг нь - эрэгчин, том нь - эмэгчин. Хурьцал үйлдсэний дараа эрэгчин нь өөрийн эрхтэнг эмэгчиний дотор үлдээж тас хазаж орхидог. Эмэгчинтэй нь өөр аалз хавьтах боломжгүй болгож байгаа юм.

No comments:

Post a Comment