06 May 2015

Berlin in July 1945

Лебедевийн блогоос сонирхолтой бичлэг олж харлаа. 45 оны Берлин. Дайн саяхан дууссан, ард иргэд хотоо цэвэрлэж, сэргээн босгохоор ажиллана. Ихэнх нь бүсгүйчүүд. Америк орос цэргүүд олон. Берлин аль хэдийн холбоотнуудын хариуцсан бүсүүдэд хуваагдаж. Оросынход Сталины хөрөг сүндэрлээстэй. Гудамж талбайн нэр кириллээр давхар бичээстэй. Хар цагаан бичлэгийг будаж, хурдыг нь бодит болгосон юм байна.

No comments:

Post a Comment