Sunday, May 31, 2015

Чулуун зэвсэг

1,4 сая жил. Хүн төрлөхтний 60 000 үе удам солигдсон хугацаа. Энэ хугацааны турш чулуун зэвсэгт ямарч өөрчлөлт гараагүй байна.

No comments:

Post a Comment