23 May 2016

Extremist materials

ОХУ-ын Хууль зүйн яамны сайт дээр экстремист, олон нийтэд түгээхийг хориглосон материалуудын жагсаалт бий: http://minjust.ru/extremist-materials
Жагсаалт одоогоор 3500 орчим бүтээлээс бүрдэж байгаа хэдийч цааш улам арвижих нь тодорхой.
Хэт даврагч нөхдүүдэд унших, үзэх, сонсох зүйлийг нь "Май, үүнтэй танилцаарай" гээд бэлдээд өгчихөж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна.

No comments:

Post a Comment