11 May 2016

Хүнсний хулгай

Италийн Дээд шүүх өлсөж байгаа хүн хулгай хийж болно гэж үзэж. Украины цагаач Роман Остряков гэдэг ажилгүй эр бяслагны хоёр хэлтэрхий, хэдэн зайдас хулгайлж байгаад үйлдэл дээрээ баригдаж. Хулгайлж байсан хүнсний үнийн дүн - 4 евро. Тэгсэн хэдий ч мань эрийг 100 еврогоор торгож, 6 сар хорих шийтгэл оноосон байдаг. Шүүхийн шийдвэрт: "Өлсөөд амин хэрэгцээндээ бага хэмжээний хүнс хулгайлсан этгээд шийтгүүлэх албагүй" гэж.

No comments:

Post a Comment