17 May 2016

БОЧ рВФ 260602

Өнөөдөр нэг хүнд зүйл уншлаа. 2002 онд хойд хөршид эцэг эх нь шинээр мэндэлсэн хүүдээ БОЧ рВФ 260602 гэдэг нэр өгөх гэж оролдож. Ямар утга агуулгатай юм гэвэл - Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года. Мэдээж хэрэг засаг захиргаа нь ийм нэр бүртгээгүй байгаа юм. Хүүхэд одоо болтол төрсний гэрчилгээгүй яваа.
Энэ түүхийг Луркоморье сайт дээр гоё тайлбарлаж: https://lurkmore.co/%C1%CE%D7_%F0%C2%D4_260602
Хэлж ярьж буйгаас нь үзвэл эцэг нь яаж ч байсан эрүүл хүн бол биш, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment