18 May 2016

Тэмдэглэл хийх шинэ аргачлал

Утсан дээрээ note бичиж, reminder тохируулж байснаас ямарч хамаагүй (танихгүй байсан ч болно) дугаарлуу шууд SMS хэлбэртэй санах зүйлээ бичээд илгээчих хэрэгтэй юм байна. Жинхэнэ trolling 80 lvl:

No comments:

Post a Comment