26 May 2016

НЗДТГазрын барилга

Архитекторууд талбайн дэргэдэх НЗДТГазрын барилгыг буулгаж оронд нь шинэ барилга барих шийдвэрийг эсэргүүцэж шаардлага сонинд нийтэлсэн байна.
Одоогийн барилгын оронд 6 давхар барилга концессийн гэрээгээр бариад, 3 давхрыг нь Нийслэл, 3 давхрыг нь Голомт эзэмших сурагтай. Энэ асуудалд архитекторуудын зөв гэж бодож байна. Сайхан барилга гэж шилэн дөрвөлжинг хэлэхгүй. 40-өөд оны энэ барилгыг хадгалаад үлдэх хэрэгтэй.

No comments:

Post a Comment