05 May 2016

Нас

Хүмүүс өндөр насалдаг болоод байгаа. Тиймээс ДЭМБ насны ангилалдаа өөрчлөлт оруулж. Одоо 44 хүрээгүй бол залуу хүн гэж тооцогдох нь. Харин дунд нас 60-тайд дуусна. Тодруулбал:
25-44 - залуу
44-60 - дунд
60-75 - настай
75-90 - хөгшин
90-ээс дээш бол өндөр настан юм байна.

No comments:

Post a Comment