Thursday, May 19, 2016

Весь мир в труху!

Клим Ворошилов-ын хэлсэн үг байдаг: «Советский народ не только умеет, но и любит воевать!». 
Хэдийгээр зөвлөлт засаг байхгүй болсон ч гэлээ мөн чанар нь хаашаа ч алга болоогүй. Доорх бичлэгт оросуудыг гоё харуулж, хэ-хэ:

No comments:

Post a Comment