14 May 2016

Газар тариалан

Хятад Казахстаны хил.
Хятадууд мөнх цэвдэгтэй хөрсөнд ч ногоо ургуулна, аргагүй гэж хэлэх хүн олдох байх. Гэхдээ өөр үндэстнүүд ч дутахгүй. Доорх зураг Египет Израилийн хил байгаа юм.
Үндэстэн ястан чухал биш, хэн нь ажиллаж байна, тэр нь ургац хураана.

No comments:

Post a Comment