30 November 2014

Төрийн сангийн дансны төлөвлөгөө

Интернэтийн уудам орон зайгаар аялан зугаалж байгаад "Төрийн сан. Дансны судалгаа" гэдэг файлтай Сангийн яамны сайт дээр учирлаа.
399 хуудас энэ баримт 2013 оны 09-р сард хуулагдсаныг байрлаж буй зам нь илтгэнэ:
http://mof.gov.mn/wp-content/uploads/2013/09/ts_dansni-sudalgaa.pdf
Тус дансны төлөвлөгөөнд 1 жилийн дотор өөрчлөлт төдийлөн их ороогүй болов уу. Төрийн бүх дансыг гүйлгэж харах сонирхотой л юм.

No comments:

Post a Comment