13 November 2014

Кукрыниксы - Исповедь самоубийцы

Нэг мөр дахиад нэг дуу нийтэлчихье. Есенин амиа хорлохоор шийдсэн байсан юм шиг байгаа юм, ийм шүлэг зохиож байхыг бодоход. 

Безумный мир, кошмарный сон, 
А жизнь есть песня похорон. 
И вот я кончил жизнь мою, 
Последний гимн себе пою.

Исповедь самоубийцы by Алексей Горшенёв on Grooveshark

No comments:

Post a Comment