09 November 2014

Alphaville - Forever Young

Жилийн өмнө "Вечерний Ургант" нэвтрүүлгээр Alphaville дуулсан бичлэг.


Харин энэ 20 гаруй жилийн өмнөх концерт. Зүс царай, хоолойны өнгө хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харьцуулна уу.

No comments:

Post a Comment