Sunday, November 16, 2014

Ерэн баатрын хөшөө

Дорнод, Халхгол. 2014.05.23-ны үдэш 90 баатрын хөшөөний дэргэдүүр өнгөрөв.
Булшны цагаан чулуунууд эгнээ болж яралзана.
Цэргийн бүтэц энд ч ажиглагдна - офицер нь урдаа.
Гол хөшөөний дөрвөн талыг нь сонирхоё.
Орос хувилбар нь олон тооны алдаатай. Хэн орчуулсан бол?
Нэрсийн жагсаалт хагараад алга болж.

No comments:

Post a Comment