20 November 2014

Last Ex - Girl Seizure

Ийм төрлийн уран бүтээл үзэх тоолонд ямар хүний толгойд ийм санаа хэрхэн яаж төрдөг нь сонирхолтой санагддаг.

No comments:

Post a Comment