Wednesday, November 19, 2014

Бичиг. Цуглуулга

Мэндчилгээ.
Япончуудыг хүндлэхгүй байхын аргагүй, хэ-хэ. Ийм сурах бичгээр гадаад хэлийг маш түргэн сурах байх гэж бодож байна.
Багш нь "эволюция" болон "революция"-г тайлбарлаж өгсөн байна.
Чин сэтгэлээсээ бичсэн зохион бичлэг.
Төгсгөлд нь тусгай сургуулийн багшийн захидал.

No comments:

Post a Comment