14 November 2014

Mindjet MindManager

Энэ их сайн програм. Хөдөлмөрийг давгүй хөнгөвчилөөд өгнө.
Өдөр тутмын ажилдаа ашиглахыг зөвлөх байна.

No comments:

Post a Comment