01 December 2014

Монгол жолооч

Энэ бичлэгийг үзэхлээр л инээд хүрээд байдаг юм. Үндсэндээ хагас минут бичлэгээр манай жолооч нарын зам дээрх зан авирыг бүрэн илэрхийлсэн байгаа юм л да.

No comments:

Post a Comment