22 April 2016

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole


Энэ гоё дууны тухай 2013 оны дэлгэрэнгүй постыг сонирхоорой. Зарим нэг видео нь ажиллахаа байж, гэхдээ ихэнх нь байрандаа байна.

No comments:

Post a Comment