20 April 2016

Түвд дайчид. 2-р хэсэг. Морьтой цэргүүд

Өмнөх дугаар: http://ganzo79.blogspot.com/2016/04/blog-post_8.html
1938-39 он. Шеферын экспедици.
Түвд үндсэндээ ертөнцөөс тусгаарлагдсан байсныг эдгээр зурагнууд батлах шиг. XX зуун дундаа орж байхад цахиур бууг эс тооцвол дундад зууны зэвсэг, хуяг дуулгатай байгаа биз дэ?

No comments:

Post a Comment