12 April 2016

1961.04.12

Өмнөх жилүүдийн 4-р сарын 12-ны пост: 2015, 2013, 2012, 2009-2011.
Сүүлийн хоёр өдөр зав муутай байсан болохоор пост оруулж амжсангүй. Хэдэн зураг энэ өдрийг хүлээгээд хадгалагдаж байсан юм.
Бичээсүүдээс "Все там будем!" гэснийг хошин шогийн мэдрэмжтэй нөхөр бичсэн нь тодорхой.
"Хэзээ нэгэн цагт сансар огторгуйг эзэгнэнэ" гэсэн утга агуулж буй юм. Нөгөө талаас "Все там будем" гэдэг нь "Бүгд тэнд очно", "Цөм нөгөө ертөнцөд морилно" гэсэн утгатай хэллэг. Шашины төлөөлөл нь их хэрэглэдэг юм.

No comments:

Post a Comment