10 April 2016

Brutto - Воины света


Михалок шинэ хамтлаг (Brutto) үүсгэсэн хэдий ч хуучин хамтлагтаа (Ляпис Трубецкой) дуулж байсан дуунуудыг дуулсаар яваа. Клип нь хүртэл ав адилхан.

No comments:

Post a Comment