24 April 2016

Санкт-Петербург. 2012

2012 оны 6-р сарын 25-27 өдөрүүд. Зурагнууд зөөврийн HDD-нд хуулагдсанаас хойш HDD-ийг тэр болгон залгахгүй, дагаад зураг нийтлэгдэхгүй яваад байдаг боллоо.

No comments:

Post a Comment