26 April 2016

Milky Way

Сүүн замын өндөр нарийвчлалтай зураг: http://www.360pano.eu/show/?id=736
9 billion pixel гэж байна. Томруулаад хараарай - гайхалтай.
Манай галактик буюу Сүүн зам маань 200 тэрбум орчим одтой, тэрний зөвхөн нэг нь - Нар. Цаана нь Сүүн замаас гадна 50 тэрбум орчим галактик, тэдгээрт хамаарах од гэж бий. Төсөөлөхөд бэрх тоо гарч байгаа биз? Харин одоо өөрийнхөө ертөнцөд нөлөөлж буй нөлөөний тухай бодоод үз, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment