12 December 2015

BW

1912 он. Цахилгаан машин, түүнийг цэнэглэгч төхөөрөмж.
1935. Бэлгэвч шалгах процесс.
1968. Конкорд онгоцыг аэродинамик хоолойд туршиж буй байдал.     
1963. Зүүн Берлинээс зугтах оролдлого. Машиныхаа дээврийг урьдчилан авч хаясан байна.
1960 он. Ноот хэвлэлийн хавтанд буулгаж буй ажилтан.
1944. Дайны үеийн Франц. Өлсгөлөн иргэд үхрийг сэг хувааж байна.

No comments:

Post a Comment