Wednesday, December 2, 2015

Монгол орноор

20120809. Баян-Өлгий. Сагсай.
20130518. Сүхбаатар. Асгат.
20140405. Аглагийн хийд.
20140524. Дорнод. Буйр нуур.
20140717. Баянхонгор. Жинст.
20150605. Өвөрхангай. Бат-Өлзий.

No comments:

Post a Comment