Friday, December 4, 2015

Орос хэлний хичээл

Орос хэлтэй жирийн иргэн бухимдлаа илэрхийлэхдээ нэг иймэрхүү байдаг. 

Нилээн уурлах юм бол иймэрхүү болдог.

Хичээлээ цаг тухайд нь хийж байсан бол ихэнх үгийг нь ойлгоно :p

No comments:

Post a Comment