23 December 2015

Тушаал зөрчигч

Петр хаан Нарва-д шведүүдэд ялагдсаныхаа дараа зарлиг гаргасан байдаг - зөвхөн 7 болон түүнээс их дахин давсан хүчтэй бол шведүүдтэй тулалдаж болно гэж. Шереметев оросын баатар болж фельдмаршалын өргөмжлөл авахдаа хоёр удаа дээрх тушаалыг зөрчиж 4 дахин их цэрэгтэй шведүүдийг ялсан байдаг.

No comments:

Post a Comment